E-recepty

Na początku 2018 roku lekarze zaczną wystawiać elektroniczne recepty. Pacjent, któremu lekarz wystawi taką receptę otrzyma kod dostępu, który będzie musiał podać w aptece. Farmaceuta ten kod zeskanuje i wyda lek. Jeśli lekarstwo znajduje się na liście leków refundowanych, informacja

Telemedycyna

Innowacyjna forma usług medycznych wraz z opieką zdrowotną, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia współczesnej medycyny, informatyki oraz telekomunikacji. Koncentruje się na kontakcie między pacjentem i lekarzem, a także między lekarzami. Dzięki niej możliwe jest m.in. badanie, diagnozowanie pacjentów przez lekarza którego nie ma razem z pacjentem.