E-recepty

Na początku 2018 roku lekarze zaczną wystawiać elektroniczne recepty. Pacjent, któremu lekarz wystawi taką receptę otrzyma kod dostępu, który będzie musiał podać w aptece. Farmaceuta ten kod zeskanuje i wyda lek. Jeśli lekarstwo znajduje się na liście leków refundowanych, informacja