Członkowie klastra mogą skorzystać z Coachingu

popularnego sposobu szkolenia wykorzystującego elementy psychologii, mającego na celu pomoc pojedynczym osobą lub grupie osób

w przyśpieszeniu tempa procesu rozwoju i polepszenie efektywności działania i osiągania celów.