Kwas rybonukleinowy (RNA) pełni rolę przekaźnika informacji między DNA i białkami, odpowiada także za regulację procesów zachodzących w komórce. W przypadku wielu wirusów wywołujących choroby takie jak grypa, gorączka krwotoczna ebola, wścieklizna, czy AIDS, RNA stanowi również materiał genetyczny. Polscy naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie odkryli aktywność enzymu, który ma zdolność do jego przecinania. Odkrycie to może przyczynić się do opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych.

Polscy naukowcy odkryli, że enzym MiniIII  przecinania cząsteczkę dwuniciowego RNA w miejscu zawierającym specyficzną sekwencję. Dzięki temu odkryciu RNA można badać w podobny sposób, jak bada się DNA. To odkrycie ułatwia wytwarzanie cząsteczek RNA użytecznych w praktyce.

Teraz czekamy na opracowanie sposobów na innowacyjne zastosowanie tego enzymu w praktyce. Przydatna byłaby możliwość użycia wielu enzymów, działających na różne sekwencje w RNA, liczymy na to, że polscy naukowcy i na to znajdą sposób.

Nożyczki do RNA.