Na początku 2018 roku lekarze zaczną wystawiać elektroniczne recepty. Pacjent, któremu lekarz wystawi taką receptę otrzyma kod dostępu, który będzie musiał podać w aptece. Farmaceuta ten kod zeskanuje i wyda lek. Jeśli lekarstwo znajduje się na liście leków refundowanych, informacja zostanie przekazana do NFZ.

Od stycznia 2020 roku planowane jest wprowadzenie obowiązku wystawiania recept wyłącznie w formie elektronicznej. Taka forma chroni recepty przed podrabianiem, dodatkowo ma skrócić kolejki do gabinetów lekarskich o pacjentów, którzy czekają jedynie na wydanie recepty przez lekarza. Nie będzie już problemu z błędami na recepcie, które uniemożliwiają wykupienie leku. E-receptę można będzie realizować w wielu aptekach, oznacza to, że każdy lek z wystawionej elektronicznie recepty będzie można kupić w innej aptece.

Cyfrowa rewolucja w służbie zdrowia ma przede wszystkim usprawnić jej funkcjonowanie i poprawić jakość opieki nad pacjentami. Problemem może być jednak gotowość placówek medycznych do informatyzacji.

E-recepty