Telemedycyna

Innowacyjna forma usług medycznych wraz z opieką zdrowotną, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia współczesnej medycyny, informatyki oraz telekomunikacji. Koncentruje się na kontakcie między pacjentem i lekarzem, a także między lekarzami. Dzięki niej możliwe jest m.in. badanie, diagnozowanie pacjentów przez lekarza którego nie ma razem z pacjentem.