Klastry są kluczowymi elementami gospodarki opartej na wiedzy. Według definicji (po raz pierwszy wykorzystanej w raporcie OECD z 1996 roku) gospodarki oparte na wiedzy bazują na produkcji, dystrybucji i zastosowaniu wiedzy i informacji. Klastry cechują się taką właśnie działalnością. Założenie, iż klastry mają działać na zasadzie synergii (a nie na zasadzie konkurencji) również jest nowatorskie. Istnieją trzy główne role klastrów w gospodarce:

  • stworzenie wzrostu innowacyjności regionu poprzez współpracę B+R i działanie w stymulującym rozwój środowisku
  • przyspieszenie wzrostu gospodarczego dzięki silnym, konkurencyjnym klastrom następuje rozwój ekonomiczny danego regionu  i jego społeczeństwa
  • poprawa warunków rozwoju przedsiębiorstw poprzez do wyspecjalizowanych usług, dostawców, firm i rynku pracy.

Klastry cechują się taką właśnie działalnością. Założenie, iż klastry mają działać na zasadzie synergii (a nie na zasadzie konkurencji) również jest nowatorskie.

role klastrów w gospodarce

Istnieją trzy główne role klastrów w gospodarce:

  • stworzenie wzrostu innowacyjności regionu poprzez współpracę B+R i działanie w stymulującym rozwój środowisku
  • przyspieszenie wzrostu gospodarczego dzięki silnym, konkurencyjnym klastrom następuje rozwój ekonomiczny danego regionu  i jego społeczeństwa
  • poprawa warunków rozwoju przedsiębiorstw poprzez do wyspecjalizowanych usług, dostawców, firm i rynku pracy.