Wyróżnia się główne cele działania Klastra Medycznego:

Cele Klastra

  • podniesienie standardów działalności z dziedziny medycznej;
  • wsparcie badań nad technologiami mającymi służyć wszystkim regionalnym działalnością z dziedziny medycznej;
  • utrzymanie współpracy między przedsiębiorstwami indywidualnymi;
  • wsparciem w zakresie ubiegania się o fundusze unijne oraz o udział w innych płatnych projektach;
  • zwiększenie kompetencji pracowników oraz poszerzenie ich wiedzy na temat efektywnej i produktywnej pracy poprzez współpracę z jednostkami badawczymi;
  • tworzenie bazy informacji o badaniach naukowych służących poprawie efektywności i produktywności w branży, a następnie wykorzystywanie ich wyników do polepszenia konkurencyjności lokalnego sektora.
  • inicjowanie współpracy
  • zwiększenie rozpoznawalności i promocji firm
  • wzmocnienie współpracy w gronie Członków Klastra
  • promocja działalności i osiągnięć Członków Klastra

Dowiedz się więcej

 cele klastra