Korzyści z uczestnictwa

Uczestnictwo w klastrze zapewnia członkom wiele korzyści, jak na przykład:

 • dostęp do nowych technologii i doświadczeń pozostałych członków,

 • uzyskanie pomocy w sprawach prawnych, administracyjnych, urzędowych,

 • możliwość wspólnych inwestycji lub zamówień w celu zmniejszenia kosztów produkcji,

 • możliwość zbiorowej sprzedaży produktów w celu osiągnięcia większego zysku,

 • możliwość wejścia na rynek i utrzymania się na nim przez przedsiębiorstwa małego i średniego szczebla,

  korzyści

 • dostęp do wyspecjalizowanych czynników produkcji,

 • zmniejszenie kosztów transportu,

 • wprowadzenie systemów informatycznych, które umożliwią dotarcie do nowych klientów i zwiększenie sprzedaży asortymentu,

 • możliwość wzięcia udziału w sesjach konferencyjnych o charakterze warsztatowym bądź szkoleniowym-seminaryjnym, prowadzonych przez naukowców,

 • zastosowanie w praktyce nowych i innowacyjnych pomysłów na wykorzystanie produktów pierwotnych dzięki współpracy członków klastra,

 • wzrost konkurencyjności poszczególnych regionów kraju, które stają się atrakcyjniejsze dla przedsiębiorców i inwestorów, a w konsekwencji wyróżniają się na ogólnokrajowym rynku przemysłu medycznego,

 • dostęp do wyników badań realizowanych przez Klaster,

 • prezentacja przedsiębiorstwa na Targach lub innych przedsięwzięciach tego typu.

  Korzyści z uczestnictwa