Organizujemy dla członków klastra szkolenia i kursy

Menadżerskie

Dla kierowników, menadżerów i innych osób zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem. Szkolenia poruszające tematy i rozwijające umiejętności takie jak:

 • Umiejętność motywowania pracowników
 • Umiejętność delegowania zadań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność negocjowania
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • i więcej

Personalne

W szczególności dla pracowników. Szkolenia poruszające tematy i rozwijające umiejętności takie jak:

 • Techniki zwiększające efektywność pracy
 • Techniki radzenia ze stresem
 • Autoprezentacja
 • Motywacja osobista
 • i więcej

Specjalistyczne

Dedykowane szkolenia i kursy rozwijające wiedzę i umiejętności pracowników, poruszające tematy związane z branżą medyczną.